Market access

Vi hjelper farmasøytisk industri med market access fra A-Å.

Pharma Market Access er et avgjørende felt innen legemiddelindustrien som fokuserer på å sikre at pasienter får tilgang til nødvendige medisiner og behandlinger på en effektiv og rettferdig måte. Det omfatter en rekke strategier og prosesser, inkludert prising, helseøkonomiske vurderinger, og forhandling med helsemyndigheter og forsikringsselskaper. Vårt mål er å overvinne barrierer som kan hindre pasienttilgang til viktige terapier, samtidig som vi opprettholder en bærekraftig forretningsmodell. Ved å arbeide tett med helsevesenets beslutningstakere og følge strenge regulatoriske retningslinjer, sikrer vi at deres medisiner ikke bare oppfyller de høyeste standarder for sikkerhet og effektivitet, men også at de er tilgjengelige for de som trenger dem mest.

Strategi

Vi utfører grundige analyser av markedet for å identifisere nøkkelgrupper av pasienter som vil dra mest nytte av våre produkter. Dette gjør oss i stand til å fokusere våre ressurser der de kan ha størst effekt.

Prising og refusjon

Vi utvikler prisstrategier som reflekterer verdien av våre medisiner og sikrer at de er økonomisk tilgjengelige for pasienter samtidig som vi opprettholder virksomhetens levedyktighet. Dette innebærer forhandlinger med helsemyndigheter og forsikringsselskaper for å sikre refusjon til fordel for både pasienter og helsevesenet

Regulatorisk hjelp

Vi navigerer i de komplekse regulatoriske landskapene i ulike regioner for å sikre rask godkjenning og markedsadgang for våre produkter. Dette krever tett samarbeid med helsemyndigheter og kontinuerlig overvåking av endringer i regelverket.

Komplett tjeneste

Vi engasjerer oss direkte med pasienter og pasientorganisasjoner for å forstå deres behov og bekymringer. Dette informerer vår produktutvikling og hjelper oss å kommunisere mer effektivt om fordelene og bruken av våre medisiner.