Reduser

Våre provisorfarmasøyter er eksperter på tverrfaglig legemiddelgjennomgang, og kan heve kvaliteten på legemiddelbehandlingen i din virksomhet

med tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Ca. 20 % av alle akuttinnleggelser skyldes legemidiler

Dette ønsker vi å gjøre noe ved - derfor tilbyr vi tverrfaglige legemiddelgjennomganger

Legemiddelgjennomgang

For økt pasientsikkerhet

Legemiddelgjennomgang er en nødvendighet for alle pasienter som går på kontinuerlig legemiddelbehandling, og spesielt dersom pasientene benytter flere legemidler samtidig (polyfarmasi).

Dersom man står på mer enn 4 legemidler bør man årlig utføre en legemiddelgjennomgang.

Hvordan utføres en

tverrfaglig legemiddelgjennomgang?

"Jeg må bare si at du har forandret livet mitt. Jeg sover nå bedre, har mindre vondt og kan gjøre daglige aktiviteter med konen som tidligere".Mann 88 år
man sitting while holding a book watching on body of water
man sitting while holding a book watching on body of water

Hvilke virksomheter har nytte av tverrfaglig legemiddelgjennomgang?

Kontakt oss for samarbeid

Er du privat legevirksomhet, fastlegge eller offentlig helsetilbyder? Ta konakt med oss for å se hvordan vi kan implementere tverrfaglig legemiddelgjennomgang i din virksomhet.